História predpisu 48/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.23.05.1950 - 13.09.1953