História predpisu 47/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.05.1950 - 10.07.1960