História predpisu 43/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.05.1950 - 31.12.1953