História predpisu 41/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.05.1950 - 22.08.1996