História predpisu 39/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.04.1950 - 16.12.1952