História predpisu 37/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.04.1950 - 30.06.1966