História predpisu 36/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.04.1950 - 02.01.1955