História predpisu 34/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.04.1950 - 31.05.1951