História predpisu 30/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1948 - 31.12.1956