História predpisu 21/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.03.1950 - 28.10.1997