História predpisu 203/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1951 - 30.04.1990