História predpisu 2/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.01.1950 - 06.12.1961