199/1950 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1951

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

199.
Vládne nariadenie
zo dňa 19. decembra 1950
o zmenách hraníc krajov, okresov a obcí.
Vláda Československej republiky nariaďuje podľa § 5 ods. 3 písm. b) zákona č. 280/1948 Sb., o krajskom zriadení, podľa § 15 ods. 1 dekrétu prezidenta republiky č. 121/1945 Sb., o územnej organizácii správy, vykonávanej národnými výbormi a podľa § 6 ods. 1 zákona č. 142/1949 Sb., o výkone ľudovej správy v sídlach krajov:
§ 1.
Hranice krajov a okresov, určené zákonom č. 280/1948 Sb. a vládnym nariadením č. 3/1949 Sb., o územnej organizácii okresov v českých zemiach, sa upravujú tak, ako je určené v prílohe k tomuto nariadeniu, ktorá je jeho súčasťou.
§ 2.
(1)
Mestské časti Hostovice a Stříbrníky sa v rozsahu svojich katastrálnych území vylučujú z mesta Ústí nad Labem a tvoria sa z nich samostatné obce v okrese Ústí nad Labem.
(2)
K mestu Jihlava sa pripojujú z okresu Jihlava obce Bedřichov, Helenín, Hruškové Dvory a Staré Hory.
§ 3.
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 1951; vykoná ho minister vnútra po dohode so zúčastnenými členmi vlády.
Zápotocký v. r.

Nosek v. r.
Príloha k § 1 vl. nar. č. 199/1950 Sb.
Časť I.
Zmeny hraníc krajov.
R.č. Vylučuje (jú) sa obec (obce), osady a pripojuje (jú) sa
z kraja a z okresu k okresu v kraji
1 Českobudějovicého Tábor osady AleninaLhora, Cunkov,Javoří a Ounuz Sedlčany Pražskom
2 Plzeňského Blatná Raztely a Svučice Písek Českobudějovickom
3 Jihlavského Kaminice nad Lipou Mlýny, Psárov a Tříklasovice Soběslav
4 Pardubického Pardubice Vysoká nad Labem Hradec Králové Hradeckom
5 Pražského Kutná Hora Paběnice, Senetín a Újezd Čáslav Pardubickom
6 Brněnského Velká Bíteš Kozlany Třebíč Jihlavskom
7 Moravská Třebová Kladky Litovel Olomouckom
8 Nitrianskeho Komárno Brestovec a Sokolice Čalovo Bratislavskom
9 Košického Revúvca Španie Pole Rimavská Sobota
Časť II.
Zmeny hraníc okresov vnútri krajov.
R.č. V kraji sa vylučuje (jú) obec (ob ce), osady a pripojuje (jú) sa k okresu
1 Pražskom Brandýs nad Labem Kochánky a Mečeříž Mladá Boleslav
2 Dobříš Obory Příbram
3 Nymburk Bratronice, Újezd a Újezdec Mladá Boleslav
4 Sedlčany Kamýk and Vlatavou Příbram
5 Votice Daměnice Vlašim
6 Českobudějovickom Třeboň Val Soběslav
7 Plzeňskom Horažďovice Buršice Sušice
8 Plasy Chockov a Lhotka Rokycany
9 Sušice Zejbiš-Svinná Klatovy
10 Tachov Třebel, Vížka a Záhoří Stříbro
11 Karlovarskom Jáchymov osady Ondřejov, Rájov a Údolíčko Kadaň
12 Kraslice Leopoldovy Hamry Sokolov
13 Sokolov Cihelny Karlovy Vary
14 Libereckom Česká Lípa Chrastná Liberec
15 Doksy Dolní Krupá, Dolní Rokytá a HorníRokytá Mnichovo Hradište
16 Hradčany Česká Lípa
17 Hradeckom Hořice Kal Nová Paka
18 Pardubickom Chrudim Dubany Pardubice
19 Laškroun Rybník Ústí nad Orlicí
20 Vysoké Mýto Brandýs nad Orlicí, Mostek, Němčí, Oucmanice, Seč, Sudlava, Svatý Jiří a Velká Skrovnice
21 Jihlavskom Ledeč nad Sázavou Martinice u Onšova Pacov
22 Řečice Humpolec
23 Pelhřimov Hojkov Jihlava
24 Brněnskom Bystřice nad Pernštejnem Kněževes, Křtěnov a Olešnice Boskovice
25 Mikulov Ivaň Židlochovice
26 Znojmo Ratišovice a Stupešice Moravský Krumlov
27 Židlochovice Troskovice
28 Olomouckom Hranice Lazníky Přerov
29 Litovel Přemyslovice Prostějov
30 Štenberk Pňovice Litovel
31 Ondrášov a Sedm Dvorů Bruntál