História predpisu 194/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1951 - 31.12.1951