História predpisu 186/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.1950 - 07.04.1955