História predpisu 165/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.12.1950 - 31.12.2005