História predpisu 162/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1950 - 07.06.1953