História predpisu 158/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.12.1950 - 31.05.1953