História predpisu 154/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.12.1950 - 31.12.1953