História predpisu 153/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.12.1950 - 31.12.1951