História predpisu 151/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.11.1950 - 30.04.1952