História predpisu 15/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.09.03.1950 - 15.11.1957