História predpisu 146/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.1950 - 01.05.1961