História predpisu 145/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.11.1950 - 31.07.1954