História predpisu 138/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.02.10.1950 - 05.03.1951