História predpisu 137/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1950 - 31.12.1952