História predpisu 136/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.10.1950 - 31.12.1955