História predpisu 135/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.11.1950 - 31.12.1953