História predpisu 134/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.10.1950 - 30.06.1957