História predpisu 130/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.08.1950 - 05.10.1956