História predpisu 13/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.1950 - 16.05.1954