História predpisu 124/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.24.08.1950 - 30.06.1964