História predpisu 122/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.08.1950 - 31.03.1952