História predpisu 116/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1949 - 31.12.1952