História predpisu 112/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.26.07.1950 - 09.05.1990