História predpisu 10/1950 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.02.1950 - 30.06.1966