História predpisu 98/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1949 - 31.07.1965