História predpisu 96/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.04.1949 - 31.08.1949