História predpisu 86/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.04.1949 - 31.12.1977