História predpisu 85/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.07.04.1949 - 30.06.1950