História predpisu 78/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.03.1949 - 31.05.1950