História predpisu 77/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.03.1949 - 30.09.1951