História predpisu 72/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.03.1949 - 31.12.1951