História predpisu 7/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.27.01.1949 - 14.11.1952