História predpisu 65/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.03.1949 - 26.12.1951