História predpisu 63/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.03.1949 - 31.12.1956