História predpisu 59/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.03.1949 - 30.04.1960