História predpisu 58/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.03.1949 - 16.05.1954