História predpisu 50/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.02.1949 - 16.05.1954