História predpisu 45/1949 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.04.03.1949 - 31.12.1949